XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX 12.000 X²

XXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX. XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXX XXXX-XXX XXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX- XXX XXXXXXXXXXXX XXX 850 XXXXXXXXXXX – XXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX- XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

XX XXXXXXX XXXX 12.000 X² XXXXXX XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX– XXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX. XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXX XXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX.

XXXX-XXXXXX

XXX XXXXXXXX XXXXX, XXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX – XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX. XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX. XXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX „XXXX XXX XXXX“. XXX XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX!

XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX. XXXXX XXX XXXX-XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX: XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXX XXXX XXXXXX XXXX XXX.

 • XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX
 • XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX
 • XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX
 • XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
 • XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXX XX XXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
 • XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXX XXXXXX – XXXXXXXXX

 • XXXXXXXXXXXX XXX -XXXXXXXXX
 • XXXXXXXXXXXXX
 • XXXXXXXXXXXXXXXXX
 • XXXXXXXXXXXXX
 • XXXXXXXXXXXXX
 • XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX
 • XXXXXXXXXXXXXXX
 • XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX
 • XXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXX

XXXXX XXXXXXX

 • XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 • XXXXXXXXXX XXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX
 • XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXX XXXXXXXXX
 • XXXXXXXXXXXXXXXX
 • XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX
 • XXXXXXXXXX
 • XXXXXXXXXXXX
 • XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 • XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX.

 • XXXXXX XXXXXXXXX – XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX
 • XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 • XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
 • XXXXXXXXXXXXX, XXXXX XXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX
 • XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX